Om f?retaget

Om Gr?munkeh?ga G?rd AB

 

Gr?munkeh?ga G?rd AB odlar 520ha ?kermark?p? vilken det produceras Vall, spannm?l, oljev?xter och majs. Ca h?lften av det som produceras p? ?krarna blir foder till korna p? g?rden och den andra h?lften s?ljs (vete och?raps i huvudsak).

 

Mj?lkproduktionen tas om hand av 2st?LELY mj?lkrobotar vilka klarar 120-130mj?lkande kor. Alla kalvar stannar kvar p? g?rden, blir det en kvigkalv s? blir det en mj?lkko och blir det en tjurkalv s? f?der vi upp den sj?lva p? g?rden tills den skall slaktas. Totalt s? finns det cirka 400 n?tdjur p? g?rden.

 

P? sommaren s? har m?nga av n?tdjuren tillg?ng till 120ha naturlig betesmark.