Om företaget

Om Gråmunkehöga Gård AB

 

Gråmunkehöga Gård AB odlar 520ha åkermark på vilken det produceras Vall, spannmål, oljeväxter och majs. Ca hälften av det som produceras på åkrarna blir foder till korna på gården och den andra hälften säljs (vete och raps i huvudsak).

 

Mjölkproduktionen tas om hand av 2st LELY mjölkrobotar vilka klarar 120-130mjölkande kor. Alla kalvar stannar kvar på gården, blir det en kvigkalv så blir det en mjölkko och blir det en tjurkalv så föder vi upp den själva på gården tills den skall slaktas. Totalt så finns det cirka 400 nötdjur på gården.

 

På sommaren så har många av nötdjuren tillgång till 120ha naturlig betesmark.